ORÇİK FESTİVALİ GİZLİ BİR "AMA" MI?

Muhammed KILIÇ

Malum ilimizde özüne uygun olmayan tamamen ifsat amaçlı festival yapılacak haberleri gündeme düştü. Manevi duyguları önceyerek  yaşamaya gayret eden ve bunun muhafazası konusunda hassas olan  kesimler orcik festivalinin içeriği,  manevi atmosfere zarar verdiğini bunun kabul edilir bir tarafının olmadığını, haklı olarak dile getirdiler. Buna mukabil bazı kesimlerde -para gelsin nasıl gelirse gelsin düşüncesinde olanlar- Allah'ın haram kıldığı bu gibi çirkin içerikli festivalleri yermek yerine, memleketin kültür ve maneviyatına darbe vurduğunu ileri sürenlere karşı insafsızca kalem salladılar, hakaret ettiler. Bu tartışmalı konu ile ilgili genel kaideler üzerinden fikrim şudur;

“Allah’ın buyurduğunu bildiğimiz emirlere ve yasaklara karşı geliştirdiğimiz ‘ama’ ile başlayan gizli isyanlarımızın dünya hayatında ki, bedelini ödüyoruz.

‘Allah buyurdu ki’ ifadesi bizi ne kadar etkiliyor sorusu, Kur’ân ile bağımızı gösteren önemli bir göstergedir. 

 Bir yandan müslüman olmayı iddia ederken diğer yandan da Allah’ın buyruğuna rağmen nefsin dizginleri elinde tuttuğu tavırları yaşamayı arzuluyoruz. Oysa ki, Dinimiz; insanın varoluşsal bilincinin oluşmasında ve toplumsal hayatının düzenlenmesinde değer merkezli dinamik bir yapı arz eder. Yaşamın bütün boyutlarını içine alan dinimizin ilahî bir kuşatıcılık varlığını bilmemiz gerekirdi.

Müslümanlar olarak bugünün İslamî yaşam tarzımızın asıl problemi; Toplumsal olaylara karşı bakışımız ve olumsuzluklara rağmen  duyarsız kalmamızdır.

Cahiliye yaşantısını  arayanlar olmamız bizdeki şu arızaların varlığını gösterir. Beş vakit namaz, oruç, hac farizası, geniş anlamıyla tesettür vb. mükellefiyetlerle dindar görüntüsünü kurtaran biçimsel bir nitelik oluşmuş.

Hal böyle olunca İslam’ın asıl meselesi olan ibadetlerin ahlakî boyutunun yani anlam dünyasının uzağına düşüyoruz. Böylece, ben Müslümanım diyenler ile iman etmiş olanlarımızın hayata bakış açıları örtüşmüyor. Bu değer yargıları arasında ne derece bir örtüşme olduğunu güncel tartışmalar üzerinden okumak mümkündür.

Örneğin Murat Polat hocamızın kaleme aldığı

Orciğin Bulamacına Pop Kültürü Bulaşırsa Ne Olur! Yazısı buna güncel bir örnektir. http://elazigbasin.com/app/kose-yazisi/65/orcigin-bulamacina-pop-kulturu-bulasirsa-ne-olur.html

Mü’min; imanını, Allah’a olan sevgi ve saygısını artıran, kendisini Allah’ın razı olmayacağı bir tavır içine girmekten sakındıran, nefsinin taşkınlıklarını, sınır tanımaz kötülüklerini dizginleyen, sürekli iyilik yönünde harekete geçirendir. Allah’ın azabından uzaklaşıp, Allah’ın rızasına, rahmetine ve cennetine yakınlaşan ve Allah Teâlâ’ya itaatten dolayı da çok büyük bir manevi hazza ulaşandır. İster herkesin içinde ister yalnız başına yapsın, ister açığa vursun ister saklasın, Allah’ın açığı da gizliyi de, gizlinin gizlisini de bildiğini ve tümünden sorguya çekileceğinin  bilincindedir.

 O, İslamiyet’i biçimselliğe indirgemekten vazgeçmiş, onun anlam dünyasına yükselmenin yollarını bulmuştur.”

Bizlerde henüz daha çok  kirlenmeden, fıtratımızı bozmadan bir dikiş daha gitmek suretiyle özümüzdekini sağlamlaştırarak yolumuza devam etmeliyiz.

Aksi takdirde bu ikircikli hâlimiz ne dünya hayatımızı ne de ahiret hayatımızı ihya edecektir.

Kalın selametle..

 

Paylaş: